Garantiärende

Här kan du göra dina garantianspråk. Det är viktigt att du förklarar så ingående som möjligt vad som är fel samt bifogar minst tre bilder.

OBS! Det är obligatoriskt att bifoga minst 3 bilder till förfrågningen.

Förfrågning

 

Kunduppgifter

 Namn:
 Telefon:
 E-postadress:
 

Fordonsuppgifter

 Registreringsnummer:
 Fabrikat:
 Modellbeteckning:
 Årsmodell:
Bodelsnummer (endast Chausson):
 Första registreringsdatum i Sverige:
    Calendar
 

Reservdel

 Beskrivning:
 Bild #1:
 Bild #2:
 Bild #3:
Bild #4:

Fotografera reservdel eller skada

Här är exempel på hur man kan fotografera sin reservdel eller skada:

1. Tydlig och inzoomad på den aktuella skadan. 
2. Utzoomning av skadan.
3. Helhetsbild av fordonet inklusive registreringsskylt.